Phần 2.1 – Tạo tài khoản bằng sim chính chủ đăng ký bằng CCCD.

Nếu bạn đang sử dụng sim điện thoại chính chủ được đăng ký bằng CCCD thì cách tạo tài khoản dịch vụ công quốc gia như sau :

  • Ấn “Đăng ký” ở góc trên bên phải trang web.
  • Chọn “Thuê bao di động”
  • Điền tất cả các mục yêu cầu (lưu ý điền số điện thoại là số được đăng ký bằng CCCD) và ấn “Đăng ký”.
  • Sẽ có mã OTP gửi về điện thoại, bạn nhập mã và ấn Xác nhận.
  • Sau đó tạo mật khẩu (Lưu ý : mật khẩu phải trên 8 ký tự và có chữ viết hoa, chữ viết thường, số, ký tự đặc biệt ! @ # $ % ^ & * ) – Ví dụ : Thanhnam1988!
  • Sau khi đăng ký thành công, trang web sẽ quay về lại trang đăng nhập, bạn chọn logo hình quốc huy Việt Nam “Tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công quốc gia”
  • Bạn đăng nhập bằng số CCCD và mật khẩu vừa tạo.

Xong phần tạo tài khoản rồi, các bạn tiếp tục xem : Phần 3 : Nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu trực tuyến.