Hướng dẫn chi tiết làm hộ chiếu trực tuyến tại nhà trên GIAO DIỆN ĐIỆN THOẠI

CẢNH BÁO : HÃY TỰ MÌNH LÀM HỘ CHIẾU TRỰC TUYẾN, KHÔNG CUNG CẤP HÌNH ẢNH, THÔNG TIN CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG QUEN BIẾT ĐỂ TRÁNH CÁC RỦI RO VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Lưu ý : công dân đã từng có hộ chiếu ( bất kỳ cấp ở tỉnh / TP khác) BẮT BUỘC phải khai báo đầy đủ, nếu đã từng có hộ chiếu mà khai “Cấp hộ chiếu lần đầu” sẽ bị xử lý theo quy định tại điểm b – khoản 2 – điều 18 – Nghị định 144/2021/NĐ-CP