Phần 2.4 (Trên điện thoại) – Tạo tài khoản bằng VNPOST.

Không có sim chính chủ? Không tạo được tài khoản trên cổng dịch vụ công ? Không tạo được tài khoản VNEID ? Xem hướng dẫn bên dưới nhé.

Bạn truy cập vào :

https://dichvucong.bocongan.gov.vn

 • Nhấn 3 gạch ở góc trên bên phải
 • Ấn “Đăng ký”
 • Chọn VIETNAM POST Bưu điện Việt Nam
 • Điền tên tài khoản bạn thích ví dụ: nguyenvanb1988dalat
 • Điền đầy đủ các mục họ tên, giới tính, số CCCD, ngày sinh, số điện thoại đang sử dụng.
 • Điền chính xác địa chỉ thường trú theo thông tin in trên CCCD.
 • Tick chọn “Địa chỉ thường trú là địa chỉ hiện tại”
 • “Hình thức kích hoạt tài khoản” chọn “Kích hoạt qua OTP SMS”
 • Nhập mã xác nhận sau đó đánh dấu tick ở dưới cùng để đồng ý điều khoản sử dụng và ấn “Đăng Ký”
 • Nhập mã OTP gửi về điện thoại lên trang xác thực.

Sau khi tạo tài khoản VietNam Post xong, ta tiến hành đăng nhập

https://dichvucong.bocongan.gov.vn

 • Nhấn 3 gạch ở góc trên bên phải
 • Ấn “Đăng nhập”
 • Bạn chọn logo hình quốc huy Việt Nam “tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công quốc gia”
 • Tiếp tục chọn “Tài khoản cấp bởi Bưu điện Việt Nam”
 • Ấn quên mật khẩu.
 • Nhập tên tài khoản đã tạo bên trên và chọn hình thức đặt lại mật khẩu nhận qua SMS, ấn Gửi thông tin.
 • Nhập mã OTP gửi về điện thoại.
 • Sau đó tạo mật khẩu (Lưu ý : mật khẩu phải trên 8 ký tự và có chữ viết hoa, chữ viết thường, số, ký tự đặc biệt ! @ # $ % ^ & *) Ví dụ : Thanhnam1988!
 • Sau khi tạo mật khẩu xong sẽ tự động đăng nhập vào trang dịch vụ công Bộ Công an.

Xong phần tạo tài khoản rồi, các bạn tiếp tục xem : Phần 3 (Trên điện thoại) – Nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu trực tuyến