Phần 2.2 (Trên điện thoại)– Tạo tài khoản bằng sim chính chủ đăng ký bằng CMND 9 số.

Nếu bạn đang sử dụng sim điện thoại chính chủ được đăng ký bằng CMND 9 số thì cách tạo tài khoản dịch vụ công quốc gia như sau :

 • Truy cập https://dichvucong.gov.vn (KHÔNG PHẢI trang dịch vụ công bộ công an nhé).
 • Ấn dấu 3 gạch ở góc trên bên phải trang web.
 • Ấn “Đăng ký”.
 • Chọn “Thuê bao di động”
 • Điền tất cả các mục yêu cầu (lưu ý phần tên đăng nhập điền số CMND 9 số chứ KHÔNG điền số CCCD nhé và điền số điện thoại là số được đăng ký bằng CMND 9 số) sau đó ấn “Đăng ký”
 • Sẽ có mã OTP gửi về điện thoại, bạn nhập mã và ấn Xác nhận.
 • Sau đó tạo mật khẩu (Lưu ý : mật khẩu phải trên 8 ký tự và có chữ viết hoa, chữ viết thường, số, ký tự đặc biệt ! @ # $ % ^ & * )- Ví dụ : Thanhnam1988!
 • Sau khi đăng ký thành công, trang web sẽ quay về lại trang đăng nhập, bạn chọn logo hình quốc huy Việt Nam “Tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công quốc gia”
 • Bạn đăng nhập bằng số CMND và mật khẩu vừa tạo.
 • Sau khi đăng nhập xong, tiếp tục nhấn 3 gạch ở góc trên bên phải.
 • Chọn tên tài khoản (tên của bạn).
 • Chọn “Thông tin cá nhân”.
 • Chọn “Thông tin định danh”
 • Kéo xuống và ấn “Cập nhật từ CSDL Quốc gia về Dân cư” 
 • Ấn “Cập nhật”
 • Nếu hiện một loạt các dấu tick màu xanh lá cây là đã cập nhật tài khoản từ số CMND 9 số sang số CCCD thành công. Ấn “Đóng”
 • Tiếp tục nhấn 3 gạch ở góc trên bên phải.
 • Chọn tên tài khoản (tên của bạn).
 • Ấn “Đăng xuất” (bắt buộc phải làm vậy để thoát khỏi trạng thái tài khoản CMND 9 số nhé)
 • Ấn “Đăng nhập”
 • Bạn chọn logo hình quốc huy Việt Nam “tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công quốc gia”
 • Bạn đăng nhập bằng số CCCD (không phải số CMND nữa nhé) và mật khẩu vừa tạo lúc nãy.

Xong phần tạo tài khoản rồi, các bạn tiếp tục xem : Phần 3 (Trên điện thoại) – Nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu trực tuyến