Hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị cấp Hộ chiếu cho Trẻ em dưới 14 tuổi TRỰC TIẾP

Hiện tại, trẻ em dưới 14 tuổi – chưa đủ điều kiện cấp CCCD

Hộ chiếu không thể gắn chip.

– Không thể làm ghép với người lớn như trước đây, phải làm hộ chiếu riêng.

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh :

  • Tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh – Công an cấp tỉnh / thành phố trực thuộc TW – nơi trẻ đang thường trú / tạm trú : để cấp hộ chiếu lần đầu hoặc cấp lại hộ chiếu (đã từng có được cấp hộ chiếu).
  • Tại Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công an : để cấp lại hộ chiếu (đã từng có được cấp hộ chiếu).

Hồ sơ cần chuẩn bị :

1/ Tờ khai TK01 (TỜ KHAI dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước). Tải tờ khai tại đây.

2/ Bản gốc kèm bản sao giấy khai sinh để đối chiếu hoặc trích lục khai sinh có dấu đỏ (nếu cấp hộ chiếu lần thứ 2 trở đi thì không cần).

3/ CCCD / CMND / Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ / người được ủy quyền (ai là người ký tờ khai thì người đó đem nộp hồ sơ).

4/ Hình 4×6 của trẻ : phông nền trắng, đầu trần, không đeo kính, mắt nhìn thẳng (4 tấm : 2 tấm dán vào tờ khai, 2 tấm để ngoài).

5/ Nếu nộp hồ sơ tại tỉnh / thành phố : nơi không phải nơi trẻ thường trú thì cần có mẫu CT07 hoặc CT08 do công an xã / phường / thị trấn nơi trẻ đang tạm trú phát hành.

6/ Hộ chiếu cũ – nếu có (kể cả hộ chiếu ghép chung với cha / mẹ / người giám hộ)

Cách điền tờ khai :

– Cha hoặc Mẹ trẻ điền đầy đủ các nội dùng vào tờ khai và ký tên vào phần người đề nghị (ai là người đi nộp hồ sơ thì là người ký tên).

– Dán 2 tấm hình vào tờ khai.

– Mang tờ khai lên công an xã / phường / thị trấn nơi trẻ đang thường trú / tạm trú để đóng dấu giáp lai vào ảnh trên góc phải và xác nhận góc dưới bên trái.

– Cha hoặc mẹ cầm tất cả hồ sơ đã chuẩn bị lên Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh để nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu cho trẻ em (không cần đưa trẻ theo).

– Nếu đã từng cấp hộ chiếu cho trẻ (kể cả hộ chiếu ghép với cha / mẹ) thì cầm hộ chiếu cũ đi cùng.

*Các trường hợp đặc biệt :

  • Trường hợp trẻ em không còn cả cha và mẹ hoặc cả cha và mẹ mất năng lực hành vi dân sự thì yêu cầu cung cấp giấy tờ tài liệu về việc giám hộ hoặc ủy thác nuôi dưỡng theo quy định của Luật dân sự, người ký đề nghị cấp hộ chiếu là người giám hộ.
  • Trường hợp cả cha và mẹ đều ở nước ngoài, không có mặt tại Việt Nam thì phải có giấy ủy quyền của cha và mẹ thực hiện tại Đại sứ quán / Lãnh sự quán Việt Nam tại nước cha và mẹ đang sinh sống – làm việc, gửi bản gốc về Việt Nam và kèm hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu cho trẻ em, người ký đề nghị cấp hộ chiếu là người được ủy quyền.
  • Trường hợp cha và mẹ của trẻ đã ly hôn, thì phải có quyết định nuôi con của tòa án kèm theo.