Phần 2 (Trên điện thoại) : Tạo tài khoản để nộp hồ sơ

Tạo tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia để nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu.

Các bạn lấy điện thoại soạn tin nhắn TTTB gửi 1414 để kiểm tra thông tin thuê bao của mình.

1/ Nếu bạn đang sử dụng sim điện thoại chính chủ được đăng ký bằng CCCD hoặc CMND 12 số thì nhấn vào đây để xem hướng dẫn.

2/ Nếu bạn sử dụng sim điện thoại chính chủ được đăng ký bằng CMND 9 số thì nhấn vào đây để xem hướng dẫn.

3/ Nếu sim điện thoại không chính chủ hoặc không thể tạo tài khoản theo 2 cách trên thì có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID, chưa có tài khoản VNEID ? nhấn vào đây để xem hướng dẫn.

4/ Không có sim chính chủ? Không tạo được tài khoản trên cổng dịch vụ công ? Không tạo được tài khoản VNEID ? nhấn vào đây để xem cách cuối cùng nhé.